Raó de ser

El motiu principal, el que fa que actualment es pugui tirar endavant el projecte de LS Krida, està relacionat amb la voluntat d’oferir al teixit associatiu de Gramenet, un instrument més de transformació i mantenir-lo amb la nostra dedicació. És el projecte en essència, una eina més a utilitzar per les entitats i persones crítiques amb el sistema establert, que des d’un àmbit de ciutat, treballen dia a dia per a canviar tot allò que ha d’ésser canviat.

Xerrades, debats, vídeo-fòrums, reunions, exposicions, “cafetes”, són un exemple de l’ampli ventall de possibilitats que podem oferir com a local, tenint sempre en compte les limitacions d’espai i condicionament, per tal de dur a terme la nostra tasca de manera harmoniosa amb l’entorn i el veïnat.